Beskrivning

Detta ingår:
Alla aktiviteter, mat och boende
Fritt fiske

Köp till:
Kvällsfika i Multihallen Pris 70kr/pers
Historier kring lägerelden med korvgrillning 300kr/pers

Tid: 2 dagar

Minimiantal 10 pers

SVÅRIGHETSGRAD
40%

Pris: 2100:-/pers

Dela denna aktivitet