Beskrivning

Detta ingår:
Alla aktiviteter, mat och boende
Fritt fiske

Köp till:
Kvällsfika i Multihallen Pris 100kr/pers
Historier kring lägerelden med korvgrillning 400kr/pers

Längd: Tre dagar

Minimiantal 10 pers

SVÅRIGHETSGRAD
%

Pris: 2700:-/pers

Dela denna aktivitet